Au Japon et en dehors du Japon
Au Japon et en dehors du Japon

Jardins de temples

Il s’agit des jardins de temples bouddhistes et généralement de temples zen.

Les jardins de temples qui sont présentés actuellement sur ce site web sont :

Exemple de jardin de méditation : temple Kannon-in à Tottori

Les jardins de temples qui seront présentés à l’avenir sont :

  • à Kamakura, Engaku-ji, Hokoku-ji, Jomyo-ji, Komyo-ji, Koncho-ji, Meigetsu-in, Sugimoto-dera, Tokei-ji et Zuisen-ji
  • à Kyōto et ses environs, Daigō-ji, Eikan-do, Funda-in, Hosen-in, Jikko-in, Jisso-in, Kodai-ji, Kōmyō-in, Konchi-in, Manshu-in, Nanzen-ji, Ninna-ji, Hiunkaku au Nishi-Hongan-ji, Sanjusangen-do, Sanpo-in, Sanzen-in, Shosei-en, Taizo-in, Tenryū-ji, Tō-ji, Tōji-in et Zuishin-in
  • à Masuda, Iko-ji et Manpuku-ji
  • à Ōsaka, Gokuraku-jodo du Shi Tennō-ji
  • à Tsuwano, Yomei-ji
  • à Uji, Byōdō-in, Kosho-ji et Mimuroto-ji
  • à Yamaguchi, Joei-ji.

Mise à jour : 19 avril 2024